Sprzedaż biletów kończy się za

Adam Boczarski

Topic: "The World of Shamanism in the World"

Language:

O wykładzie:

Wykład dotyczący szamanizmu na świecie będzie dotyczył wielu zagadnień związanych z szeroko pojętym szamanizmem, m.in.:

– co oznacza termin „szaman” i „szamanizm”,

– skąd wziął się szamanizm na świecie, jakie są jego początki,

– jakie duchowe praktyki obejmuje,

– jak zostać szamanem,

– szaman jako pośrednik,

– jaką formę i zakres terytorialny (geograficzny) na świecie obejmuje szamanizm,

– szaman i środki psychoaktywne.

O prelegencie:

Adam Boczarski. Z wykształcenia  magister etnologii i antropologii kulturowej (mam również ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego i oligofrenopedagogiki). Moją ogromną pasją jest japońskie ju- jitsu, które trenuję 27 rok w szkole Bu Jutsu Kai Takeuchi Ryu. Posiadam III stopień mistrzowski w tym stylu, jestem również licencjonowanym instruktorem rekreacji ruchowej o specjalizacji: samoobrona. Od wielu lat staram się  łączyć przestrzenie zainteresowań etnologicznych (m.in. szamanizm) z moją pasją.

Join us! Buy ticket