Sprzedaż biletów kończy się za

Jakub Babicki

Topic: Psychedelics: why did they appear and what was its significance for the genesis of consciousness?

Language:

O warsztatach:

#1: Psychodeliki: dlaczego się pojawiły i jakie miało to znaczenie dla genezy świadomości?

Wiele wiemy o tym jak psychodeliki działają od strony chemicznej, w jakich źródłach w naturze się znajdują oraz jakie rezultaty osiągają w rozmaitych badaniach naukowych. Mało jednak nadal wiemy właściwie czym one tak naprawdę są oraz dlaczego pojawiły się na Ziemi w toku ewolucji biosfery. Czemu na przykład niektóre grzyby i rośliny mają zdolność do zagęszczania koncentracji związków psychodelicznych, które w interakcji z systemami nerwowymi zwierząt (w tym ludzi) wywołują tak szeroką gamę efektów: od neurogenezy po głębokie zmiany w świadomości umożliwiające m.in. autoterapię czy kontakty z obcymi bytami. Gdzie w tym wszystkim właściwie jest sama świadomość i jaki wpływ mogło mieć pojawienie się psychodelików w ewolucji życia na Ziemi oraz samej świadomości. A może pojawienie się psychodelików jest nieuniknioną funkcją wbudowaną strukturę ewoluującej czasoprzestrzeni w planetarnych systemach zdolnych do podtrzymania biologicznego życia? Spróbujemy odpowiedzieć na te najbardziej fundamentalne pytania i przyjrzeć się psychodelikom jako technologii rozbudowującej/poszerzającej struktury biologiczne poza ich typowo materialistyczną funkcję w oparciu o nowsze badania z zakresu genetyki, biologii molekularnej i świadomości.

 

#2: Substancje przeciwwirusowe i wirusostatyczne: praktyczne informacje do wykorzystania w epidemiach

Z wirusami stykamy się non-stop. Każdego dnia miliardy fragmentów wirusowych krąży w powietrzu, spada z nieba, czy jest wydalanych przez ludzi i zwierzęta. Większość ludzi jest nosicielami wielu wirusów np. Herpes, ale też nasze mikrobiomy mają niezwykle złożony ekosystem składający się z wielu wirusów. Nawet bakterie mają swoje wirusy. Czasami jednak z powodu wielu różnych czynników wirusy mogą dawać objawy, stawać się bardziej patogenne lub homeostaza między nimi, a nami zostaje zaburzona. Biosfera jako samoregulujący się system, wytwarza również szereg związków o działaniu przeciwwirusowym. Odpowiednie ich wykorzystanie może w praktyce przydać się ludziom w codziennym życiu, w sezonach epidemicznych czy pandemiach. W wykładzie omówię jak w praktyce można wykorzystać takie związki od strony farmakologii, farmakognozji oraz fitoterapii. Omówimy też w jaki sposób interpretować dane epidemiologiczne oraz immunologiczne, aby nie dawać się nabierać na produkowane taśmowo publikacje naukowe z kiepską metodologią.

 

#3: Kwiaty w ziołolecznictwie i dietetyce

Kwiaty uważa się za ukoronowanie wzrostu rośliny. Są one nie tylko piękne z wyglądu, ale pod kątem botanicznym i kiedy przyglądamy się ich geometrii pod mikroskopem lub binokularem, są one również szczytem inżynierii roślinnej. To kolorowe piękno skłoniło wielu dawnych przyrodników i lekarzy do zgłębiania unikalnych właściwości chemicznych i leczniczych samych kwiatów. Powstały nawet odrębne systemy wewnątrz zielarstwa i farmakognozji zajmujące się wykorzystaniem jedynie kwiatów w mniej lub bardziej znanych kwiatoterapiach. W wykładzie tym omówimy przykłady surowców kwiatowych, ich właściwości i jak można je wykorzystać w domowej apteczce czy kuchni.

O prelegencie:

Jakub Babicki – biolog i farmakognosta ze szczególnym zainteresowaniem w dziedzinach etnobotaniki, biochemii, psychofarmakologii i leków roślinnych; konsultant przemysłu zielarsko-farmaceutycznego oraz w obszarze badań przedklinicznych; interesuje mnie również: wpływ substancji psychoaktywnych na fizjologię człowieka oraz możliwości wykorzystania tych związków w medycynie akademickiej i tropikalnej, osobliwości w biosferze i zagadnienie świadomości w systemach biologicznych, właściwości pospolitych roślin flory polskiej i amazońskiej oraz biologia i ewolucja patogenów (bakterii, wirusów i pasożytów); od lat poszukuję leków przeciwwirusowych w biosferze i zgłębiam molekularne podstawy działania tych związków w kontekście różnych wirusów; lubię pracować zarówno w terenie jak i w laboratorium; obecnie badam substancje takie jak DMT i 5-Meo-DMT od strony biochemicznej oraz uczę się genomiki i bioinformatyki; od kilkunastu lat popularyzuje wiedzę z zakresu zielarstwa, fitofarmakologii oraz etnobotaniki w Polsce.

Join us! Buy ticket