Sprzedaż biletów kończy się za

dr hab. Jan Sowa

Topic: The false democracy of modern times - towards a different politics of the future.

Language:

POZA PARLAMENTARYZM – INNA POLITYKA JEST MOŻLIWA!

O wykładzie:

Po optymistycznej końcówce XX wieku, kiedy wydawało się, że wolność i demokracja mają
przed sobą globalną karierę, żyjemy obecnie w pesymistycznych czasach. Porządek
demokratyczny wydaje się zagrożony przez populizmy, fundamentalizmy i autorytaryzmy
najróżniejszego rodzaju. Musimy nieustannie mobilizować się, aby ratować wolność i
demokrację przed jakimś zagrożeniem. A może problemy, z którymi mamy do czynienia są
częścią naszych systemów politycznych i wynikają z błędów w jego konstrukcji? Może celowo
uniemożliwia on reprezentację wartości, dążeń i interesów nie tylko mniejszości, ale również
większości społeczeństwa? Przyzwyczailiśmy się utożsamiać demokrację z wyborami do
parlamentu, tymczasem ani historycznie, ani logicznie nie jest to konieczny związek. U
swojego zarania demokracja nie polegała na głosowaniu w wyborach, a gdy 250 lat temu w
USA powstawał pierwszy dojrzały ustrój parlamentarny, jego założyciele wyraźnie i celowo
odżegnywali się od demokratycznych sympatii, podkreślając, że chcą stworzyć republikę, a
nie demokrację. Decyzja owa ma ogromne konsekwencje dla współczesnej polityki
demokratycznej, wpędzając ją w nieustanne kryzysy. To na jej skutek nasz system polityczny
nie tylko wyklucza z reprezentacji spore części społeczeństwa, ale niebezpiecznie przesuwa
nas w stronę oligarchii, dając bogatym grupom lobbystycznym nieproporcjonalny wpływ na
nasz wspólny los.
Wykład Jana Sowy, wychodząc od współczesnego kryzysu demokracji parlamentarnej,
przedstawi diagnozę jego przyczyn, a także możliwe scenariusze innego uprawiania
demokratycznej polityki.

O prelegencie:

Jan Sowa – dialektyczno-materialistyczny teoretyk i badacz społeczny. Doktor socjologii, habilitował
się z kulturoznawstwa. Był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz kuratorem programu
dyskursywnego i badań Biennale Warszawa. Obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. Autor wielu artykułów i książek, m.in. Fantomowe ciało króla (2012), Inna Rzeczpospolita
jest możliwa (2015) oraz – wspólnie z Krzysztofem Wolańskim – Sport nie istnieje (2017). Ostatnio
ukazał się zredagowany przez niego wspólnie z Ekateriną Degot i Davidem Riffem tom Perverse
Decolonization? (Archive Books, Berlin 2021).

Join us! Buy ticket