Sprzedaż biletów kończy się za

Jędrzej Morawiecki

Topic: Vissarion - the Siberian reincarnation of Christ, an escape from the Matrix and a tale of grey cardinals

Language:

O wykładach:

1. Wissarion – syberyjska reinkarnacja Chrystusa, ucieczka z Matrixa i baśń o szarych kardynałach

Opowiem o Siergieju Toropie – milicjancie drogówki, który – jak twierdzi – w trakcie podróży trolejbusem zrozumiał, że jest Chrystusem i przybrał imię Wissarion. W drugiej połowie lat 90. XX wieku jął przemierzać ziemie byłego Związku Radzieckiego i gromadzić wyznawców, następnie zaś założył w tajdze wspólnotę Najnowszego Testamentu. Opowiem o swoich pierwszych wyjazdach i badaniach grupy, o religijnej kaskaderce i cenie, jaką przychodzi płacić za duchowe kontrkultury. Mówić będę o narodzinach utopii, ewolucji, kompromisach i jej erozji. O religijnym synkretyzmie, społecznych eksperymentach, FSB i poszukiwaniach byłych członków grupy. A także o etycznych dylematach wchodzenia do grup i prowadzenia obserwacji uczestniczącej.

2. Jak badać duchowość? Jak opisać religijne doświadczanie i gdzie w tym jest szamanizm.

Porozmawiamy o różnych sposobach definiowania religii i szerszym pojęciu duchowości. O odkrywaniu duchowości w narracjach biograficznych. O inicjacji poszukiwań duchowych. Snach, widzeniach, poławianiu znaków. O dwóch scenach, na których jest rozgrywana opowieść biograficzna: w wymiarze empirycznym i wirtualnym. O próbie odkrywania tożsamości aktorów drugiej sceny, o jej przemeblowywaniu i zawłaszczaniu przez instytucje religijne. O wchodzeniu do tych religijnych instytucji, o ucieczce z nich, o przemieszczeniach i przeprowadzkach duchowych, o ścieżce indywidualnych poszukiwań, o tym wreszcie, jak te procesy można próbować badać i czego się zbadać nie udaje.

Podczas naszej rozmowy będę się przy tym odnosić do własnych doświadczeń opisywania sekty wissarionowców, prowadzenia wywiadów biograficznych z szaman(k)ami, z jasnowidz(k)ami, buddystami, progresywnymi prawosławnymi i katolikami na Syberii, a nawet z pastorami i żonami pastorów w Czerwonej Strefie na Donbasie.

O prelegencie:

Wykłada w  Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest doktorem literaturoznawstwa oraz socjologii, doktorem habilitowanym nauk o kulturze i religii, profesorem UWr.

Autor kilkunastu książek reportażowych i naukowych. Za granicą publikował w języku angielskim, bułgarskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim. Otrzymał szereg nagród za reportaże i formy dokumentalne (m.in.  Nagroda im. Beaty Pawlak, Stypendium Artystyczne Prezydenta Wrocławia, dwukrotnie Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Filmowców Polskich na Krakowskim Festiwalu Filmowym, stypendium im. Jacka Stwory), stypendia rezydencyjne w Antoninie, Broumovie, Windawie i Sofii, stypendia badawcze w Tomsku, Bochum, Regensburgu.

W 2018 roku opublikował monografię Krajobraz po odwilży. Poradziecka tożsamość religijna mieszkańców współczesnych miast syberyjskich. W marcu 2022 premierę miała jego nowa  książka Szuga. Krajobraz po imperium

Poznaj innych prelegentów Strefy Szamana:

Valerij Topoev

Baśnie Ludów Ziemi

Adam Boczarski

Odkryj artystów Sceny Muzycznej:

El Búho

Laboratorium Pieśni

Zobacz Aftermovie z Wibracji 2023

Join us! Buy ticket