Sprzedaż biletów kończy się za

Tomasz Musiałowicz i Marek Kowalski

Topic: Theater of movement and mime

Language:

O warsztacie:

Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych teatrem fizycznym i pantomimą, do nowicjuszy i zaawansowanych.  Obejmą elementy klasycznej pantomimy, plastyki ciała, body artu, kompozycji, zadań aktorskich, improwizacji i świadomości scenicznej. Uczestnicy poznają podstawowe techniki stosowane przez aktorów mimów, takie jak: identyfikacja, kontrapunkt i tok, czyli impuls początkowy. Oprócz pracy z ciałem i nauki nowych, być może nieodkrytych dotąd umiejętności ruchowych, będą mieli możliwość pracy z wyobraźnią, wrażliwością na drugiego człowieka i świadomością roli zmysłów. Czym są zmysły, jaka jest ich rola w procesie tworzenia dramaturgii teatralnej,  jaki mają wpływ na budowanie relacji między uczestnikami twórczego aktu oraz jakie jest ich znaczenie w uruchamianiu wyobraźni scenicznej.

Ćwicząc techniki teatru ruchu, rozwijamy świadomość własnego ciała, wyrażamy się za pomocą pozawerbalnych środków, uczymy pamięci ruchowej, skupienia, a przy tym współpracujemy z partnerem, rekwizytem, budujemy ruchowe narracje oraz różne estetyki i formy ruchu.

O artystach:

Tomasz Musiałowicz i Marek Kowalski – od ponad 30 lat, związani są z teatrem fizycznym, pantomimy i teatrem plenerowym. Absolwenci Szkoły Pantomimy w Warszawie, uczyli się od najlepszych mistrzów w tej dziedzinie z Polski i świata. W 1990 roku wraz z innymi uczniami szkoły założyli Teatr Akt, który działa w Warszawie i występuje na festiwalach całego świata. Wraz z pozostałymi członkami zespołu tworzą autorskie spektakle sceniczne i uliczne, parady, pokazy ognia, tworzą scenografię, jednocześnie występując.

Join us! Buy ticket